Update 112 – 12 januari 2017

Inleiding

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 12 januari 2017. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.

Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven.

 

Algemeen

Query Builder Presets zichtbaarheid

Presets zijn nu alleen zichtbaar wanneer men rechten heeft op deze presets. Zo kan er makkelijker ingedeeld worden wanneer een persoon of groep deze preset beschikbaar moet hebben.

Wachtwoorden via de email

Wanneer een persoon zijn, of iemand anders zijn, wachtwoord wijzigt wordt nu niet meer het wachtwoord via de email opgestuurd

 

Nieuw Paspoort

Er is een nieuwe mobiele applicatie ontwikkeld, deze is vanaf 13 januari hier beschikbaar (en ook in de app stores!) deze zal op termijn de oude ‘mijn’ applicatie vervangen. Vergoedingen/declaraties indienen is hiermee ook mogelijk indien uw organisatie dit heeft toegestaan!

Let op: Deze applicatie is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een smartphone en een tablet.

Belangrijke uitbreidingen

 • Alle typen vakbekwaamheids-profielen zijn nu mogelijk.
 • Integratie van de vergoedings-app (de mijn vergoedingen app wordt uitgefaseerd).
 • Uitbreiding van het vergoedingen overzicht.
 • Uitbreiding agenda component, o.a. het aanmelden en de agenda’s uit gekoppelde roosters.
 • Mogelijk om ‘in te zoomen’ met uw mobiele browser.

 

Competentiemanagement

Personen meerdere keren vergoeden

Het is nu mogelijk om personen meerdere keren toe te voegen in het vergoedingen scherm. Deze komen dan ook terug bij zijn vergoedingen wanneer deze afgerond wordt.

Momenten verplaatsen naar al gevulde cyclus niet meer mogelijk

Het was via de verplaats optie mogelijk om een evaluatiemoment te verplaatsen naar een cyclus die al andere cycli bevatte. Dit is niet toegestaan en zorgde er voor dat binnen die cyclus geen nieuwe cyclus aangemaakt kon worden.

Status momenten bij sjabloon kopieren

Bij kopiëren van een geheel sjabloon in competentiemanagement wordt nu ook de status van de momenten overgenomen

Entiteit tonen bij de opkomst

De kolom ‘entiteit’ wordt nu ook getoond bij het overzicht van de opkomst.

Datum en lokatie kolommen nu mogelijk bij wachtrijen beheer

Op veler verzoek zijn deze 2 kolommen toegevoegd aan de lijst, ook is het mogelijk om te zoeken op deze informatie

Landelijke Brandweer ELO koppeling

Wanneer dit ingesteld staat is het mogelijk dat uw organisatie informatie kan uitwisselen met het landelijke ELO platform

 

E-learning

HTML e-learning speler verbeteringen

 • De rechter muis-klik uit gezet op plaatjes en video’s, zodat het downloaden hiervan niet makkelijk wordt gemaakt.
 • Het doorklikken op youtube video’s is niet meer mogelijk.
 • Begrippen werden niet altijd goed getoond.
 • Video’s worden nu in alle gangbare formaten omgezet bij het uploaden zodat hij ook afspeelt in mobiele browsers.
 • Klikvragen konden niet goed worden beantwoord.
 • Het inladen van scene’s in Internet Explorer is verbeterd
 • Hotspots met media werkten nog niet in dynamische vragen via de toetsenbank

 

Personeel

Geavanceerd zoeken op keuring historie

Zoals bij Personeel Beheer – Multi via de lijstweergave ‘geavanceerd zoeken’ kan worden gestart kan dit nu ook bij de keuring schermen de Query Builder worden gestart door op ‘geavanceerd’ zoeken te klikken. Hiermee kunnen geavanceerde zoek opdrachten gemaakt en geëxporteerd worden.

 

Management

Rooster instellingen verlof koppeling

Het is nu ook mogelijk om declaraties aan diensten te koppelen. In totaal kunnen er 2 activiteit- en 2 declaratie typen worden gekoppeld aan diensten die binnenkomen via de koppeling.

Instellingen landelijk ELO

Heeft u een koppeling met het landelijke ELO? Uw consultant kan u hier straks meer uitleg over geven.

 

Interventie

Limiet op namen in ambulance verslag verhoogd naar 100 karakters

De limieten waren te laag om deze goed in te vullen (25 karakters)

Ambulance verslag

Als er geen transport is hoeven er geen tijden meer ingevuld te worden voor dit transport

 

Uitrukken

Personen in 1x toevoegen aan eenheid

Het is nu mogelijk om een groep in 1x toe te voegen aan een eenheid. Ook met de inzetregistratie mobiele applicatie.

Entiteit tonen bij de opkomst

De kolom ‘entiteit’ wordt nu ook getoond bij het overzicht van de opkomst.

Beschikbaarheid op basis van roosters en uitruk ploegen

Vanaf nu is het mogelijk om op basis van uitruk ploegen en roosters de (mogelijk) actuele bezetting van de eenheid op te vragen. Hiervoor dient u het volgende te hebben:

 • Een koppeling met uw roostersoftware
 • OF

 • Uw groepen structuur zodanig ingesteld hebben dat de ploegen bekend zijn
 • Weergave plaatsnamen vanuit meldkamer

  Vanaf deze update worden de plaatsnamen getoond die vanuit de meldkamer zijn aangeleverd.

   

  Vergoedingen

  Nieuwe filters vergoeding overzicht

  Bij o.a. declaraties zijn een aantal nieuwe filters toegevoegd. Namelijk:

  • Naam
  • Vergoeding
  • Type
  • Dienstverband

  Nieuwe kolom accordeer overzicht

  De kolom duur vergoed is toegevoegd bij correcties in het accordeer overzicht.

   

  DCU

  Verbeteringen

  • Het ophalen van de incidenten is versneld
  • Door de volgorde van het verwerken van de inzet historie werd een incident dat was afgerond toch na het inladen weer op ingezet gezet.
  • Voertuigen filter werkt nog niet naar behoren
  • Eenheden werden nog niet vrij gegeven wanneer een incident weer geopend werd.
  • Nieuwe instellingen werden bij het inladen niet direct verwerkt

   

  E-catalogus

  Inschrijvingen van cursist

  Cursisten zien nu alle inschrijvingen die zij en voor hun gedaan zijn. Indien zij zichzelf niet in kunnen schrijven maar een beheerder dit wel heeft gedaan, dan zien zij die inschrijving vanaf nu ook

  Datum en lokatie nu ook zichtbaar

  Cursisten zien bij hun inschrijving nu ook de datum en lokatie bij hun inschrijvingen

  SCORM onderdelen nu ook opstartbaar via de e-catalogus

  Wanneer men nu een onderdeel aanklikt waarbij SCORM content gekoppeld is wordt dit automatisch geladen.

   

  Inzetregistratie

  Uitrukken op maat

  Deze is uitgebreid met onderdelen voor ‘Uitrukken op maat’. Hiermee kunnen formulieren worden opgesteld die er voor zorgen dat deze informatie ingevuld kan worden.

  Rollen uitbreiding

  Het is nu mogelijk om personen inzage te geven op formulieren zodat zij ingevulde formulieren kunnen zien van ander personeel.