Update 111 – 15 september 2016

Inleiding

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 15 september 2016. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.

Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven.

 

Algemeen

 

Competentiemanagement

Wachtrij status aanpassen in wachtrij inschrijvingen

In het scherm wachtrij inschrijvingen werkt het wijzigingen van de status nu ook over meerdere wachtrijen

Kopiëren van evaluatiemomenten neemt nu ook het onderdeel ‘aanmelden’ mee

Wanneer men aangegeven heeft bij een evaluatiemoment dat personen mogen aanmelden, worden nu ook de ingestelde groepen die mogen aanmelden meegenomen

Direct aanmelden en rechten op de gekoppelde wachtrij

De wachtrij die wordt aangemaakt wanneer men direct aanmelden heeft aangezet bij een evaluatiemoment erft nu ook de rollen die op het moment liggen.

Vergoed of niet vergoed wordt nu weergegeven bij het onderdeel vergoedingen.

De opkomst kon al worden geregistreerd buiten de indien periode maar dit werd niet vergoed. Vanaf nu wordt dit ook duidelijk bij alle personen.

 

E-learning

Cursusbeheer

 • Het overzicht is uitgebreid met extra kolommen:
  • opdrachtgever
  • primaire functie
 • Bij de selectie van personen kan gebruik worden gemaakt van de querybuilder, zodat uitgebreide selecties kunnen worden gemaakt. De querybuilder is uitgebreid met meerdere filters omtrent e-learning, zodat ook deze data kan worden meegenomen bij het samenstellen van de zoekfilters.

Toetsenbank

 • De toetsenbank is uitgebreid, zodat alle vraagtypen ingezet kunnen worden zoals open vragen en lijst vragen.
 • Daarnaast is het mogelijk om vragen toe te voegen zonder score (informatiestappen).

Vernieuwde e-learning player

De e-learning kan nog steeds op de huidige manier worden afgespeeld. Er verandert dus nog niets voor u.
Maar vanaf nu kan de e-learning ook via onze nieuwe e-player in HTML5 worden afgespeeld. Dat betekent niet alleen een nieuw fris en hip jasje, maar ook dat de lesstof op tablets en smartphones kan worden afgespeeld. Tijdens het bouwen van de e-learning kan de bouwer ook alvast een preview inzien van de HTML5 weergave.

De consultant kan uw omgeving voorzien van de nieuwe e-player.

E-catalogus

De nieuwe e-player wordt aangeboden in combinatie met de e-catalogus, hier wordt het volledige aanbod van leeractiviteiten voor de deelnemers getoond.

Module ontwerper

 • Er is een nieuw vraagtype toegevoegd: meer-uit-meer keuze vragen.
 • Open vragen kunnen nu achteraf worden beoordeeld door bijvoorbeeld een docent. De docent kan de open vragen voorzien van feedback en/of een score, daarna wordt het eindresultaat van de cursus berekend. De cursisten krijgen een melding dat de beoordeling heeft plaatsgevonden.

 

Personeel

Handmatig plaatsnamen invullen is nu mogelijk bij adressen

Omdat het nogal eens voorkomt dat personen in plaatsen wonen die niet in onze plaatsen lijst staan is het nu mogelijk om hier vanaf te wijken.

Geavanceerd zoeken (query builder) uitgebreid

Het zoeken op keuringen is uitgebreid, de volgende kolommen en filters zijn toegevoegd:

Filters

 • Keuringsfunctie (meest recente en volgende)
 • Aantal jaren huidige salarisschaal

Nieuwe kolommen

 • Keuringsfunctie (meest recente en volgende)
 • Datum huidige salarisschaal
 • Aantal jaren huidig salarischaal

Geavanceerd zoeken (Loon)

Het is nu mogelijk om te zoeken op alle kolommen omtrent de loon informatie

Accordeer code zoeken i.c.m. meerdere aanstellingen

Voorheen kon men alleen accordeer codes vinden die gekoppeld waren aan de primaire aanstelling. Bij organisaties die van meerdere aanstellingen gebruik maakten ging dit niet zoals verwacht. Dit werkt nu zoals verwacht mag worden.

 

Vergoedingen

Accordeer code sortering aangepast

Accordeer codes zijn nu voor zover mogelijk allemaal op naam gesorteerd in plaats van code

Alternatieve naam bij activiteit type instellingen

Het is nu mogelijk om aan te geven welke kostenpost bij welke rubriek in uw salarisadministratie hoort. Dit is puur ter informatie, deze wordt niet gebruikt bij een eventuele uitdraai.

Herberekening per persoon nu mogelijk

Indien een persoon met terugwerkende kracht een nieuwe salaris schaal krijgt is het nu mogelijk om voor die persoon uit te rekenen hoeveel deze persoon als correctie hiervoor dient te ontvangen

Nieuwe fase ‘controleren’ in vergoeding perioden

Na de ‘indien’ periode en voor het ‘accorderen’ is een nieuwe periode geïntroduceerd waar alleen personen met de rol ‘Vergoedingen Controleren en Muteren’ activiteiten kunnen toevoegen en verwijderen voor deze periode.

 

Interventie

Kolommen toegevoegd bij de geavanceerd zoeken op interventies

Het is nu mogelijk om op beide adressen in het interventie verslag te zoeken

Noodweerprocedure

De noodweer procedure is nu zo ingericht zoals wespeninterventies

Ambulance verslag inzichtelijkheid aangepast

Deze verslagen kunnen nu alleen door opgekomen personeel en hun leidinggevenden ingezien/aangemaakt worden.

 

Uitrukken

Vervuild informatie kan nu worden opgeslagen bij de opkomst

Vanaf deze release kan bij de opkomst ook op worden geslagen of er personen vervuild zijn geraakt tijdens een uitruk

Vergoed of niet vergoed wordt nu weergegeven bij de opkomst

De opkomst kon al worden geregistreerd buiten de indien periode maar dit werd niet vergoed. Vanaf nu wordt dit ook getoond bij alle personen.

Zorgnorm instellingen aangepast

Er zijn nieuwe instellingen beschikbaar waarmee de zorgnorm ook gebruikt kan worden i.c.m. dag en nacht tijden.