Update 109.5 7 april 2016

Inleiding

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 7 april 2016. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op
de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.

Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven.

Competentiemanagement

Van examen sjabloon een cyclus maken

Het is nu mogelijk om een examen sjabloon te maken waarmee
er snel cycli gemaakt kunnen worden hiermee.

Evaluatiemomenten vergrendelen

Het is nu mogelijk om evaluatiemomenten te vergrendelen. Dit
werkt samen met de nieuwe offline modus van de evaluatie app. Wanneer een
evaluatiemoment is vergrendeld kan deze niet aangepast worden tenzij hij weer
ontgrendeld wordt door een beheerder of de persoon die deze vergrendeld heeft.

Nieuwe vakbekwaamheidsprofielen

Er zijn nieuwe profielen mogelijk op basis van
opleidingskenmerken en accreditatiepunten.

Delen van geoefendheid tussen entiteiten

Het is nu mogelijk in het geoefendheid in te zien van entiteiten waar gegevens tussen zijn gedeeld. Zo kan er een breder overzicht getoond worden wat men als beroeps en vrijwilliger samen heeft gedaan.

Opleidingskenmerk bij aanmaken evaluatiemoment

Bij het aanmaken van een evaluatiemoment kan nu ook een opleidingskenmerk aan worden gegeven. Let op: hiervoor dient een licentie instelling aangezet te worden om dit te kunnen gebruiken.

 

E-Learning

VGN E-learnshop Federatie

Er is ondersteuning ingebouwd voor het automatisch inloggen
in de VGN e-learnshop. Dit werkt vooralsnog alleen vanuit Niveo.

Cursist kon vragen opnieuw beantwoorden

Het was kort mogelijk dat cursisten die voortijden een
module hadden afgesloten de hele module opnieuw kon beantwoorden. Echter, de
score van de module werd hierdoor niet beïnvloed omdat deze maar 1x bepaald
werd.

Performance overzichtspagina’s verbeterd

De performance bij o.a. cursus beheer, cursus ontwerp en
module ontwerp is verbeterd. Dit is met name merkbaar bij licenties met grote
aantallen cursisten.

Inladen van media bij een module versneld

Wanneer men een module inlaad in het scherm module ontwerper
bleek het inladen van de media voor vertraging te zorgen. Dit is versneld.

 

Interventie

Aanpassingen interventie ambulance verslag

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan aan het ambulance
verslag, veel onderdelen zijn nu niet meer in te vullen en o.a. kilometer
standen kunnen nu worden ingevuld.

Alarmeringdatumtijd en bevestigingdatumtijd per
voertuig

De interventiekoppeling is uitgebreid met deze informatie en
bepaald nu het voertuig op basis van de eerstgenoemde tijd om de gekoppelde
informatie te vernieuwen.

 

Personeel

Beëindiging van een aanstelling beëindigd nu ook gekoppelde
salarisschaal

Wanneer van een persoon een aanstelling een eind datum
krijgt wordt een eventuele huidige salarisschaal

Vergoeding overzicht

In dit scherm is de weergave verbeterd, het kon voorkomen
dat men informatie van personen zag die niet van toepassing was.

Nieuwe kolommen activiteiten overzicht

De kolom accordeer code naam, accordeer status en
duur/aantal (alleen declaraties) zijn toegevoegd.

Opleidingen

Wanneer men bij het delen van opleidingsgegevens tussen
entiteiten doorklikte op een persoon werd niet altijd de goede informatie
getoond voor deze persoon. Dit wordt nu goed getoond.

Geavanceerd zoeken

Het is nu mogelijk om op gedeelde keuringen en opleidingen
te zoeken en deze informatie te exporteren.

Inactief/actief status verbeterd in activiteiten
overzicht

Wanneer inactieve personen werden geselecteerd werd voor die
persoon niet altijd informatie getoond. In het geval van periodieke
vergoedingen werd juist van alle personen de informatie getoond. Dit is
verbeterd.

Uitrukken

Opkomst dubbel vergoed

Het was mogelijk om opkomst dubbel te vergoeden door heel
snel te klikken bij het afronden van de opkomst. Dit is opgelost door de knop
uit te zetten en de validatie te verbeteren.

Evaluatie app

Offline modus

Het is nu mogelijk om de evaluatie app in ‘offline’ modus te
zetten. Hierdoor wordt het mogelijk om voor 1 evaluatiemoment registraties uit
te voeren zonder verbonden te zijn met het internet.