Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

Bij Amsterdam Airport Schiphol is in 2014 Magenta’s Veiligheidspaspoort ingevoerd. Met Veiligheidspaspoort wordt hier de deelname aan opleiden en oefening gerelateerd aan veiligheid en de crisisorganisatie vast gelegd.

Magenta heeft ons in alle fases van dit project goed ondersteund. Met name in de implementatiefase is veel aandacht gegeven aan opleiden en trainen en zijn alle betrokken afdelingen on the job prima ondersteund en wegwijsgemaakt in Veiligheidspaspoort.

Dit jaar bouwen we het werken met Veiligheidspaspoort verder uit zodat we met de gegevens uit VP nog meer kunnen gaan sturen op de kwaliteit van de vakbekwaamheid van onze medewerkers.