Magenta Preventie applicatie volledig vernieuwd!

Magenta Preventie applicatie volledig vernieuwd!

Onlangs heeft Magenta een compleet vernieuwde versie van haar Preventie applicatie voor de Belgische hulpverleningszones opgeleverd. Deze nieuwe versie is gebouwd middels de wereldwijd gebruikte React user interfaces, waardoor de Magenta Preventie applicatie weer volledig toekomstbestendig is.

Door de nauwe samenwerking met onze Belgische gebruikers zijn ook veel functionele verbeteringen besproken en gerealiseerd. De positieve reacties vanuit de zones na de ingebruikname bevestigen voor Magenta het belang van deze partnerschappen.

Een groot dank aan onze gebruikers en klanten is dan ook zeker op zijn plaats!

  • Graag lichten wij enkele belangrijke verbeteringen kort toe:
    De applicatie is volledig web-based, te benaderen via Windows- en Apple devices en heeft een nieuwe interface die aansluit bij de hedendaagse vormgeving van interfaces.
  • Binnen de applicatie is een koppeling met het omgevingsloket gerealiseerd. Aanvragen worden automatisch opgehaald en getekende preventiedocumenten kunnen vanuit de module terug geüpload worden in het omgevingsloket.
  • Middels de SharePoint integratie zijn preventiedocumenten en grote (dossier)bestanden uit het omgevingsloket eenvoudig vanuit de applicatie te benaderen.
  • Ondersteuning van de Digitale handtekenmap van de Vlaamse Overheid voor online ondertekenen van documenten.
  • Emailkoppeling waarmee e-mails doorgestuurd kunnen worden naar de applicatie en automatisch als notitie verwerkt worden op dossier- of opdrachtniveau.
  • Aanvraagportaal waar burgers preventieaanvragen kunnen indienen en welke in de module omgezet kunnen worden tot opdrachten.

De Preventie applicatie is te gebruiken als standalone applicatie, maar is uiteraard ook naadloos te integreren met de overige ZoneForce applicaties. Aan u de keuze!

Ons team informeert u graag over de mogelijkheden van de ZoneForce Preventie applicatie voor uw organisatie.

Neemt u daarvoor gerust contact op met Luc Marcus, business consultant ZoneForce, via mail (l.marcus@magentammt.nl) of telefoon (+316 13363878).