Update 110 16 juni 2016

Inleiding

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 16 juni 2016. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.

Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven. 

Algemeen

Direct emailen naar zichtbare email adressen

Op veel plekken in de applicatie waar een email adres wordt getoond is het nu mogelijk om een email te sturen naar dit email adres.

 

Competentiemanagement

Delen van vakbekwaamheidsgegevens tussen entiteiten

Deze gegevens worden kunnen nu, wanneer dit ingesteld staat tussen beroeps, vrijwilliger en andere entiteiten worden gedeeld. Hierdoor kan er een goed beeld van de algemene vakbekwaamheid worden getoond van een persoon.

Begeleiders koppelen aan wachtrij inschrijvingen

Het is nu mogelijk om begeleiders aan een cursist te koppelen wanneer deze ingeschreven wordt.

Deelnemers kopiëren vanuit een wachtrij

Het is nu ook mogelijk om deelnemers van een wachtrij naar een andere wachtrij te kopiëren.

Deelnemers koppelen aan een cyclus vanuit een wachtrij

Het is nu mogelijk om vanuit een cyclus deelnemers uit een wachtrij toe te voegen.

Nieuwe filters geavanceerd zoeken bij evaluatiemomenten

Er zijn een aantal nieuwe filters toegevoegd, o.a. sjabloon moment.

Opleidingskenmerken synchroniseren tussen momenten

Het is nu mogelijk om opleidingskenmerken te synchroniseren tussen evaluatiemomenten.

Dubbele vergoedingen bij afronden evaluatiemoment

In sommige gevallen, door bijvoorbeeld heel snel achter elkaar te klikken, kon men voor personen bij het afronden van een evaluatiemoment dubbele vergoedingen aanmaken. Dit kan nu niet meer voorkomen.

Nieuwe aanwezigheidstypen

Er zijn nieuwe aanwezigheidstypen toegevoegd, aanwezig
i.v.m. interne en externe dienst.

Deelnemers bij een cyclus dubbel getoond

Wanneer deelnemers via een meerdere groepen gekoppeld zijn werden personen die in meer dan 1 van die groepen zitten vaker getoond. Dit komt nu niet meer voor.

Presentielijst naamweergave

In de presentielijst rapportages worden de namen van personen nu beter weergegeven.

 

E-Learning

Lettertype en grootte

In sommige omstandigheden werden de lettertype en grootte niet doorgevoerd op getoonde vragen in een module. Dit gold met name voor modules met toetsenbank items.

Roteren van animaties bij een sleepvraag

Wanneer men de te slepen afbeelding moet roteren voor een vraag was dit niet altijd mogelijk in alle omstandigheden.

Toetsenbank maximale score

De bepaling van de maximale score bij een toetsenbank item werkte op basis van de maximale score van de vragen in het item. Dit is aangepast en nu wordt de maximale score berekend op basis van de mogelijke paden in het toetsenbank item.

 

Formulieren

Formulieren weergave in HTML5

Het is nu mogelijk om formulieren in de nieuwe HTML5 weergave te tonen. Wanneer u een formulier in formulier beheer bekijkt kunt u hiervoor kiezen.

Nieuwe vraag typen in formulieren

Er zijn i.c.m. met inzetregistratie app nieuwe vraag typen ontwikkeld waarbij informatie uit het gekoppelde incident getoond kan worden.
Daarnaast kunnen vraagtypen nu ook worden voor ingevuld met dynamische data zoals meldingsclassificaties, eenheden etc.

Formulieren verwijderen

Het is nu mogelijk om formulieren die in gebruik zijn genomen helemaal te verwijderen. Hierbij wordt er wel een extra waarschuwing
getoond.

Formulier archiveren

Om een beter overzicht te krijgen over welke formulieren nog in gebruik zijn kunnen nu formulieren ook gearchiveerd worden. Om gearchiveerde formulieren te zien kunt u het standaard filter uit zetten.

 

Management

Standaard groepen dynamisch maken

Het is nu mogelijk om een standaard groep ook dynamisch te maken. Dit is ook achteraf mogelijk maar kan dan alleen op groepen waar geen personen of sub groepen in zitten.

Managers groepen bij opdrachtgevers

Vanaf nu worden opdrachtgever groepen standaard voorzien van Managers groepen. Deze managers kunnen bij de e-catalogus de medewerkers inschrijven op een cursus.

 

Personeel

Accorderen na controle

Er kan nu worden ingesteld dat personeel pas kan accorderen wanneer de betreffende vergoeding gecontroleerd is. Dit is in te stellen via Management – Vergoedingen – Instellingen.

Kazerneringen en/of consignaties inladen vanuit roosterservice.

Het is nu mogelijk om in te stellen dat deze vergoedingen kunnen worden ingeladen vanuit data die aangeleverd wordt aan onze rooster service. Wanneer u een rooster programma heeft, bijvoorbeeld RostarCas, Brandweerrooster of Checks, dan kan dit ingericht worden.

Geavanceerd zoeken

Het is nu mogelijk om op opmerkingen bij keuringen te zoeken en deze opmerkingen bij de kolom export toe te voegen. Daarnaast zijn de keuring categorieën samengevoegd.

Datum in dienst brandweer

Het is nu mogelijk om dit veld te vullen bij de basisgegevens van een persoon. Dit wordt dan de datum vanaf wanneer iemand zijn jubileum wordt bepaald. Om dit te gaan gebruiken dient men bij Management – Licentie instellingen – Jubilea deze optie aan te zetten.

 

Uitrukken

Relevantie instellen bij opkomst

Bij de voertuigen is nu ook in te stellen of tijden relevant zijn zodat dit inzichtelijk wordt.

CBS verslagen uitzetten

Het is nu mogelijk om het invullen van de cbs verslagen uit te zetten. Hierbij blijven verslagen uit de historie nog wel beschikbaar en deze worden ook nog verzonden. Nieuwe verslagen zijn niet meer mogelijk.

Vergoedingen app

Declaratie op basis van uren

Dit type declaratie is nu ook mogelijk met de vergoedingen app.

Evaluatie app

Offline modus

Er bleek sinds de laatste versie nog iets niet goed te gaan met het offline gaan met de evaluatie app. Hiervoor is al een nieuwe versie
uitgebracht.

 

Mijn App

Openen van media op Citrix

Het openen van media via de mijn app op dit systeem werkte
niet goed, hiervoor is een oplossing uitgerold en de laatste versie hiervoor is
beschikbaar via www.magentammt.nl/apps

 

E-Catalogus

Dit is een nieuwe app waarmee cursisten en managers van opdrachtgevers zichzelf en hun medewerkers kunnen inschrijven op beschikbare cursussen. Voor een demonstratie kunt u contact opnemen met onze consultants.

 

Inzetregistratie

Dit is een nieuwe app waarmee men zelf via de module
Formulieren verslagen kan aanmaken en opkomst kan invullen bij incidenten. Voor
een demonstratie kunt u contact opnemen met onze consultants.