Update 109.3 3 maart 2016

Inleiding

Deze update zal plaatsvinden op donderdag 3 maart 2016. Op die dag worden VP, Niveo en Zoneforce geüpdatet. Deze update heeft invloed op
de werkwijze van onze gebruikers waardoor duidelijk moet worden welke onderdelen veranderd zijn zodat zij gemakkelijk de overstap naar deze vernieuwingen kunnen maken.

Dit document is onderverdeeld in hoofdstukken, elke applicatie/app heeft een eigen hoofdstuk. Er zijn ook wijzigingen die de gehele applicatie/apps beïnvloeden, deze worden in het eerstvolgende hoofdstuk beschreven.

 

Algemeen

Digitale handtekening

In het scherm mijn instellingen kan het mogelijk gemaakt worden om een eigen digitale handtekening te uploaden. Deze handtekening kan worden gebruikt in combinatie met het genereren van documenten.

Menu kleuren

Het linker menu heeft meer contrast gekregen, hierdoor zou het beter leesbaar moeten zijn.

Performance

Er is veel aandacht besteed aan de problemen met de snelheid, hiervoor zijn verbeteringen toegevoegd aan ons platform.

 

Competentiemanagement

Versturen van email naar cursisten en docenten van een cursus

Het is nu mogelijk om vanuit het documenten scherm gekoppelde documenten rechtstreeks naar de gekoppelde cursisten en/of docenten te sturen.

Koppelen van deelnemers aan evaluatiemoment

Wanneer nog niet alle deelnemers van de bovenliggende cyclus zijn toegevoegd aan een evaluatiemoment wordt vanaf nu altijd de vraag gesteld of deze toegevoegd moeten worden.

Opdrachtgevers scherm verbeterd

De laadtijd van onderdelen in het opdrachtgevers scherm is versneld.

 

Duiken

Dubbele duikstatistieken

In sommige omstandigheden werden duikstatistieken dubbel weergegeven, dit is opgelost.

Dubbele duikregistraties

Het bleek dat wanneer voor meerdere mensen een duikregistratie werd aangemaakt deze allemaal voor dezelfde persoon werden aangemaakt. Dit is opgelost.

 

E-Learning

Tijdregistratie bij cursussen

Bij modules kan nu een uren belasting worden aangegeven en van elke cursist wordt bijgehouden hoeveel tijd zij besteden aan een vraag. Deze tijden zijn inzichtelijk bij het onderdeel Cursus Statistieken.

 

Formulieren

Let op: deze wijzigingen zijn met name voor de inzetregistratie app en niet in de standaard formulieren!

Nieuwe vraagtypen beschikbaar voor formulier type incident

In de formulieren zijn nu nieuwe onderdelen beschikbaar, onder andere een lijst van eenheden bij het incident, per eenheid de tijden, meldingsclassificaties.

Privacy optie

Het is nu mogelijk om bij een formulier een blok als ‘privé’ te markeren. Hierbij kan alleen er persoon die dit blok heeft ingevuld de informatie bekijken.

Kopiëren van formulieren

Het kopiëren van formulieren bevat nu ook de nieuwe mogelijkheden zoals hierboven beschreven.

 

Interventie

Actie menu items voor annuleren

“Annulering na alarmering " en "Annulering voor alarmering" opties zijn ingebouwd. Hiermee kan snel een interventie worden afgerond zonder verder wat in te hoeven vullen.

Boom structuur omgezet in lijst

De interventie typen worden nu niet meer in een boom structuur getoond maar in een doorzoekbare lijst.

Geavanceerd zoeken op rondes

Het zoeken naar rondes is aangepast, nu wordt in plaats van een zoek veld een lijst getoond met de beschikbare rondes.

Onderdeel Schuldenaar

Bij het onderdeel schuldenaar is de optie gekend-niet gekend toegevoegd. Hiermee kan een medewerker aangeven dat de schuldenaar niet bekend is en er geen adres ingevuld hoeft te worden.

Ingezette middelen in verslag

Het onderdeel Ingezette middelen hoeft niet meer verplicht ingevuld te worden.

Interventie overste kolommen & filters

De kolom interventie en het filter hiervoor zijn toegevoegd bij het scherm interventie beheer en geavanceerd zoeken.

Nieuwe interventie typen

In het interventie overzicht zijn filters toegevoegd voor de nieuwe typen: ‘administratief’ , ‘bewaking’ en ‘wespen’.

SAP export uitbreiding

Het veld HC112 nummer is toegevoegd voor de ambulance facturatie.

Toegang tot Logboek in verslag aangepast

Het is nu alleen mogelijk om met een licentie rol (“interventie logboek”) toegang te krijgen tot het logboek onderdeel van het verslag. Deze kan worden ingesteld op groepen binnen management – gebruikers.

Territoriaal bevoegd

Het veld territoriaal bevoegd wordt nu automatisch afgeleid vanuit de XML.

Niet factureren optie

Deze optie is toegevoegd en maakt nu automatisch een conceptfactuur aan met de status ‘niet factureren’.

Vertrekplaats in tijden

Dit veld bevat nu de tijd van vertrek van het laatste voertuig.

 

Management

Gebruikers

Het aanmaken van groepen is versneld.

 

Personeel

Accorderen & periode en vergoeding overzicht schermen standaard periode

Wanneer deze schermen geopend worden, wordt nu de periode ingeladen waar men nog voor kan accorderen en niet de periode van deze maand.

Loon bewerken

Het is nu ook mogelijk om in het loon scherm de historie te bewerken, voorheen kon men hier alleen de huidige instellingen bewerken of nieuwe toevoegen en geen fouten verbeteren.

Geavanceerd zoeken

Functie & specialisme combinatie

Bij het zoeken naar personen is het nu ook mogelijk om op functie & specialisme combinaties te zoeken.

groepen filter

Het groepen filter is aangepast zodat personen met minder toegang ook groepen waar zij rechten op hebben kunnen vinden.

Exporteren van extra keuringsinformatie

Het is nu mogelijk om bij geavanceerd zoeken extra gegevens te tonen van geplande keuringen, zoals de instantie, datum en classificatie.

Zoeken op dienstbetrekking

Het zoeken op dienstbetrekking gaf een foutmelding, dit is opgelost

 

Activiteiten overzicht

Email versturen

Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld de vergoeding-staat te genereren en direct naar de betrokken personen te versturen over de mail.

Lijsten uitgebreid

De lijsten zijn uitgebreid met nieuwe kolommen, onder andere:

 • Accordeer code naam
 • Uren/aantal(declaraties)
 • Ook kan er nu gefilterd worden op accordeer status.

  Handmatige activiteiten

  Bij het handmatig toevoegen van activiteiten werd niet altijd de correcte salarisschaal gedetecteerd voor personen met meerdere
  aanstellingen

  Beheer

  Salarisschaal tonen bij aanstelling

  Bij een aanstelling wordt nu getoond welke salarisschaal hier aan gekoppeld is.

  Salarisschaal beëindigen na einde aanstelling

  Wanneer nu de aanstelling een eind datum krijgt wordt deze eind datum ook gezet voor de gekoppelde salarisschaal.

  Vergoedingen overzicht

  Wanneer gebruikers met minder toegang in dit scherm kijken zien zij nu alleen de vergoedingen waar zij rechten op hebben. Ook de statistiek schermen zijn hier op aangepast.

  Accorderen

  Kolom duur vergoed aangepast

  De kolom duur vergoed was niet correct, hier werd de kolom duur getoond.

  Zoeken op type vergoeding

  Zoeken op deze kolom veroorzaakte een fout, dit is opgelost

   

  Preventie

  Email met bijlagen ontvangen

  Het is nu mogelijk om email berichten met bijlagen te ontvangen en de koppelen aan dossiers en opdrachten.

  BTW plichtig

  In het portaal kan een persoon nu aangeven of zij btw plichtig zijn en het btw nummer invullen. Dit is ook zichtbaar voor de preventie medewerkers.

   

  Uitrukken

  Accordeer code selectie bij opkomst

  Bij klanten die veel accordeercodes hebben werd het selecteren hiervan erg lastig op kleine schermen. Hiervoor hebben wij een oplossing bedacht in de vorm van een lijst waaruit de code geselecteerd kan worden. Hier kan ook in gezocht worden.

  Formulieren onderdeel bij incident

  Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de inzetregistratie app komen in dit scherm de betreffende formulieren terug die zijn ingevuld voor het incident. Let op: dit start in een nieuw scherm.

  Kwalificatie controle bij opkomst

  Het is nu mogelijk om via management – functies kwalificaties te koppelen waardoor in het opkomst scherm getoond kan worden of iemand aan een ingestelde functie voldoet.

   

  Vergoedingen app

  Waarschuwing bij te weinig rechten

  Wanneer de vergoedingen app wordt gestart wordt nu een waarschuwing getoond wanneer de betreffende gebruiker geen rechten heeft om
  vergoedingen in te dienen in plaats van pas bij het indienen.

   

  Inzetregistratie app

  Personen selecteren

  Het selecteren van personen in de app is vernieuwd, men heeft nu de keuze uit een lijst of uit selecteren via groepen.

   

   

  Mijn App

  Lijst van momenten uitgebreid met optie

  Het is nu mogelijk om via de instellingen aan te geven of de gebruiker alle momenten wil zien waar zij recht op heeft, of alle momenten waar zij aan gekoppeld is.

  Hierdoor kunnen personen zoals docenten of waarnemers ook momenten zien waar zij verder niet direct bij betrokken zijn.