Update 107 – 2 juli 2015

ALGEMEEN

Performance verbetering media

Met de verhuizing naar het nieuwe serverpark werden er problemen geconstateerd met het ophalen van lijsten van media. Dit veroorzaakte bij cursussen onder andere vertraging bij het inladen van klik en sleep vragen.

Upload limiet verhoogd

Door de media veranderingen kunnen nu ook grotere bestanden worden geupload. Dit wordt nu ingesteld op 256MB. Dit zal misschien niet in alle gevallen toereikend zijn maar op dit moment de max.

Zoeken op functies in de personen selector

Het is nu mogelijk om op primaire functies te zoeken in de personen selector indien de kolom ‘functies’ aan gezet wordt. Hierbij is het wel belangrijk dat personen wel een primaire functie hebben.

ELEARNING

Archivering

Het is nu mogelijk om cursussen, cursusmomenten en modules te archiveren. Dit kan door deze te slepen naar het archief. Binnen het archief kunnen ook mappen aangemaakt worden.

SCORM integratie (eerste versie)

Cursussen ondersteunen nu ook het afspelen SCORM content. Deze kunnen worden geüpload via het scherm SCORM module ontwerper en gebruikt worden zoals normale modules.

Bekende problemen:

  • Niet alle pakketten worden goed uitgepakt. Wanneer dit gebeurt kan zijn dat het niet afspeelt.
  • Niet alle pakketten ondersteunen het doorgeven van een status, waardoor dit niet werkt i.c.m. met onze cursussen.

SCORM export uitbreiding

Bij cursussen heeft men de optie om uitwerkingen te laten zien bij modules. Deze uitwerkingen werden niet automatisch zichtbaar bij de scorm pakketten die uitgezet werden naar klanten. Dit is nu als optie ingebouwd bij het exporteren.

Toetsenbank opties aangepast

Bij het inrichten van de toetsenbank bleek dat er grote hoeveelheden onderwerpen en thema’s werden gebruikt bij het inrichten van de kenmerken hierbij. Hierdoor werkten de opties niet meer goed omdat deze hier niet mee om konden gaan. De aanvink opties zijn hierdoor vervangen door normale lijsten waar doorheen gezocht kan worden.

Verplaatsen van cursus codes

De ongebruikte codes van een cursusmoment kunnen nu worden overgezet naar een ander cursusmoment. Men kan codes selecteren of kiezen voor alle ongebruikte codes.

Cursisten koppelen door middel van een groeps rol

Cursisten kunnen nu ook door middel van een groep gekoppeld worden aan een cursusmoment. Dat kan ingesteld worden via het ‘rollen bewerken’ dialoog.

Let op: Bij het cursusmoment zie je dan niet wie er gekoppeld is! Dit wordt pas achteraf duidelijk.

PERSONEEL

Accordeer periode vergoedingen

Er kan nu aan accordeer periode worden ingesteld voor een vergoedingsperiode. Deze is voor alle lopende perioden hetzelfde ingesteld als de datum waarop verwerkt kan worden.

Wanneer het accorderen begint, kan men geen activiteiten meer indienen via de app en ook niet meer via het activiteiten overzicht.

Content registratie

In sommige gevallen werd de geselecteerde periode niet goed doorgegeven aan de sub schermen. Dit werkt nu zoals zou moeten.

Accorderen

Het accordeer scherm houd nu rekening met gesloten perioden en biedt dan niet meer de optie om vergoedingen te accorderen.

Nog te plannen keuring

Er zijn klanten die gebruiken de status ‘nog te plannen’ bij keuringen, deze status werd niet getoond bij de basisgegevens van een persoon. Keuringen met deze status worden nu ook getoond.

Functie-specialismen

Het is nu mogelijk om specialismen aan functies te koppelen zodat deze als extra informatie kunnen dienen bij bijvoorbeeld docenten en instructeurs. Hierdoor kunnen deze makkelijker gevonden worden door de mensen die bijvoorbeeld momenten in plannen.

Conditie testen bij keuringen

De jaarlijkse conditie testen aangemaakt via competentiemanagement kunnen nu worden getoond bij een geselecteerde keuring. Hierdoor kan men in 1 opslag zien of iemand nog een conditie test dient te doen.

Onbelast deel vergoeden op een bepaald tijdstip

Het is nu mogelijk om bij activiteiten in te stellen dat alleen op een bepaald tijdstip. Dit kan ingesteld worden bij Management – Vergoedingen.

INCIDENTEN

Opkomst afronden

Voorheen kon opkomst die ingevuld wordt nadat een periode gesloten is niet worden afgerond. Dit is vanaf deze update mogelijk. Het werkt nu als volgt:

  1. Als de opkomst is afgerond voordat de accordeerperiode start dan worden de deelnemers vergoed.
  2. Als de opkomst is afgerond na deze periode dan worden de deelnemers niet vergoed maar wel afgerond.
  3. De opkomst kan niet heropend worden als er als is afgerond voor de accordeer periode.

Personen meerdere keren opvoeren per eenheid

Het is nu mogelijk om bij elke eenheid mensen meerdere keren toe te voegen. Dit is aan te zetten via Management – Licentie instellingen.