Verslaglegging en opkomstregistratie van de eenheden