Zozijn start met Magenta

Zozijn start met Magenta

Het Magenta team is door Zozijn geselecteerd om de organisatie te ondersteunen bij het implementeren van het digitaal leren en ontwikkelen. Middels het Magenta platform zal Zozijn E-learning en vakbekwaamheidsmanagement inzetten om de individuele kwaliteit van de ruim 2600 medewerkers te borgen.

Zozijn is werkzaam in de sector Gehandicaptenzorg en verleent zorg aan mensen met een beperking van alle leeftijden. Zozijn is actief op het gebied van ambulante begeleiding, leren & ontwikkeling, wonen & logeren, dagbesteding & werken, diagnostiek & behandeling en de Zozijn school.